Array ( [0] => facebook [1] => twitter [2] => google_plus )

Zasady organizacji treści na stronie www

Udostępnij: / /


DRUKUJ

Dlaczego organizacja treści w internecie ma większe znaczenie niż na papierze?

Czytelnicy tekst na ekranie komputerowym przyswajają znacznie gorzej od tekstu drukowanego, ponieważ:

 • ze względu na mniejszą rozdzielczość czcionka jest mniej wyraźna
 • trudniej ogarniają całość i relacje pomiędzy tym co widzą a całością (na ekranie widoczny jest tylko fragment tekstu, a dostęp do pozostałej części jest trudniejszy niż np. w książce czy gazecie)
 • są rozpraszani przez dodatkowe elementy na stronie występujące obok tekstu

W rezultacie czytelnicy tekst na ekranie komputerowym:

 • czytają wolniej
 • mniej z niego rozumieją
 • mniej zapamiętują
 • mniej sprawnie reagują na treść przekazu
 • mają problemy z wyszukiwaniem konkretnych słów

Dlatego organizacja treści na stronie internetowej powinna być podporządkowana kilku podstawowym zasadom

 

1. redukcja

Ponieważ czytelnicy tak trudno przyswajają tekst komputerowy, staramy się go zredukować, nie uszczuplając jednak jego wartości merytorycznej.

Usuwamy:

 • ozdobniki i hiperbole ( „najlepszy”, „najkorzystniejsza”) , słowa podkreślające naszą szczerość („bez wątpienia”, „naprawdę”)
 • informacje, które nie dodają nic nowego do tego, co już zostało powiedziane
 • zbędne szczegóły
 • informacje nie związane bezpośrednio z tematem

Przenosimy w inne miejsce:*

 • szczegóły, rozwinięcia
 • rzeczy stanowiące podstawowe tło rozważań, oczywiste dla większości
 • ważne, ale nie dotyczące głównego nurtu tekstu
 • informacje istotne tylko dla niewielkiej grupy odbiorców

 

 

2. organizacja

Tytuły
Ponieważ czytanie tekstu na ekranie komputerowym jest dla czytelników męczące, starają się oni najpierw ocenić (na podstawie tytułów, nagłówków, pierwszych zdań) czy dany tekst warto przeczytać.

Dlatego tytuły:

 • powinny być zrozumiałe nawet w oderwaniu od kontekstu
 • powinny dokładnie odpowiadać zawartości (chyba, że naszym głównym celem jest przyciągnięcie uwagi czytelnika)

Akapity

 • stosujemy wiele ale krótkich (2-3 zdania) akapitów
 • nie umieszczamy różnych tematów w jednym akapicie
 • umieszczamy myśl główną na początku akapitu

Listy

Każde wyliczenie zmieniamy w wypunktowaną lub numerowaną listę

Liczby

Wyjmujemy liczby z tekstu i przedstawiamy je w postaci tabel i wykresów

Wyróżnienia

 • wyłuszczamy najważniejsze części raczej za pomocą pogrubienia, podkreślenie kojarzy się z linkami, a kursywa jest niewyraźna na ekranie.
 • stosujemy urozmaicenia dla przerwania monotonii tekstu (np. ramki)

 

 

3. nawigacja

Łącza:

 • o ile się da umieszczamy na końcu zdania, żeby nie rozbijać treści zawartej w zdaniu
 • stosujemy jednolity wygląd dla łącz na stronie
 • nie umieszczamy zbyt wielu łącz obok siebie

Nawigacja:

 • pokazujemy czytelnikowi gdzie się aktualnie znajduje – np. za pomocą podświetlenia punktu menu lub ścieżki prowadzącej do strony głównej
 • stosujemy powtarzalne reguły nawigacji. Osoba odwiedzająca witrynę nieświadomie buduje w swojej głowie jej mapę, która staje się dokładniejsza z każdą odwiedzoną stroną. Powstają też pewne przewidywania dotyczące tych stron, których użytkownik jeszcze nie widział, bazujące na podstawie tych, które zobaczył. Gdy przewidywanie się sprawdzi, mentalna mapa witryny wzmacnia się. Gdy się nie sprawdzi, powstaje niepewność, która na dłuższą metę może prowadzić do frustracji
 • elementy w menu – staramy się żeby ilość wyniosła pomiędzy 3 a 7, jeśli jest ich więcej to dzielimy je na kategorie.